ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ PLAY THE VIDEO
ΟΡΟΙ*ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπού μας.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ελληνική νομοθεσία, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου .

Πληροφορίες για εμάς

Το www.the-newel.com είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από τη NEWEL. (“We”)! είμαστε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό εγγραφής 155373603000. Η έδρα μας είναι Μ. Πραντούνα 21, Αθήνα, Ελλάδα. Το ΑΦΜ μας είναι GR801371370.

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος των υλικών στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Ο ιστότοπός μας αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε επ’ αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τέτοιο υλικό.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο της δικαιοσύνης.

Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία προκληθεί από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης ή αποτελέσματα χρήσης του ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και τυχόν υλικού που δημοσιεύεται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για:

απώλεια εισοδήματος ή εσόδων·

απώλεια της επιχείρησης?

απώλεια κερδών ή συμβάσεων·

απώλεια της αναμενόμενης αποταμίευσης·

απώλεια δεδομένων·

απώλεια υπεραξίας·

σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν προκύψει και προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παράβασης σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό τον όρο ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Ιοί, Hacking και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξατε ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών του 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από διανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή για τη λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μέσω του ιστότοπού μας, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να προσδιορίσετε πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το ελληνικό δικαστήριο θα έχει μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Τρόπος πληρωμής

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή

Αλλαγές όρων

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Οι ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με το info@the-newel.com.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.